Sıkıntı Bunalım ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Dualar...

Dua Hazinesi/Sıkıntı Bunalım ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Dualar... => Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık

Gönderen Konu: Sıkıntı Bunalım ve Depresyondan Kurtulmak için Okunacak Dualar...  (Okunma sayısı 7176 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  Dua hazinesi4

 • Genel Moderatör
 • ***
 • İleti: 13059
 • Konu: 2086
 • Allâh ım bizi affet
 • Çevrimdışı
Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatris...


[Bu mesajın devamını görebilmek için sitemize ücretsiz olarak üye olun ya da zaten eğer üye iseniz üye girişi yapın]


  Dua hazinesi4

 • Genel Moderatör
 • ***
 • İleti: 13059
 • Konu: 2086
 • Allâh ım bizi affet
 • Çevrimdışı
Üye olmadan linkleri göremessiniz. Üye olmanız en fazla 10 saniye sürer. Tıklayın Üye Olun ya da eğer zaten üye iseniz Tıklayın Giriş Yapın
Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar . Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor,  Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş degiller.

Peki Ne Yapmak Lazım :

Öncelik ile Sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüzmü ?

Eminim şuan aklınızda 100 lerce sebeb belirmiştir, Ama asıl sebeb hiç biri degil.  Asıl sebeb Allâh  a tam kulluk etmemeniz Allâh  a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü, Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allâh   a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

Sıkıntı bunalım ve depresyon a islami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vicutta igne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşagıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allâh  a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup Âmîn deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi Geçer gider Allâh  ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasından dır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den,  şeytanlar dan ve büyü den korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâAllâh ü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allâh ümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallAllâh ü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allâh ü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyAllâh ü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallAllâh ü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illAllâh ü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yesűkul hayre illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yekşifüssűe illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  küllü ni’metin minAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yasrifüssűe illAllâh .

= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun  min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak  Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas  Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad  Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Âmîn

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

= Lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber, lâ ilâhe illAllâh ü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illAllâh ü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allâh ümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allâh , ya Allâh , ya Allâh  celle celalüh

= La ilahe illAllâh ülazim-ül-halim la ilahe illAllâh ü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illAllâh ü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû  lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

= Allâh ümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

= Allâh ümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

= Allâh ümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allâh ümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allâh umme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

= Lâ ilâhe illAllâh  kable külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  yebka  Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= HasbiyAllâh ü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

= SübhânAllâh i velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber.

= Bismillahi Allâh umme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

= Allâh ümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

= Bismillâhi mâ şâAllâh  mâ kâne min ni’metin fe minAllâh .

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

= Estağfirullah min külli mâ kerihAllâh .

= HasbiyAllâh ü ve ni’mel vekil .

= Okuma Bitince Sonunda SadakAllâh ul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allâh  a Dua Edersin. Sonrasında. El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Âmîn Denir.


 açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul

 razizxcv emekzx tskzx

BU DUALAR İNŞAALLAH SIKINTIDA OLAN KARDEŞLERİMİZİN KURTULUŞUNA VESİL OLUR İNŞAALLAH

Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar . Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor,  Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş degiller.

Peki Ne Yapmak Lazım :

Öncelik ile Sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüzmü ?

Eminim şuan aklınızda 100 lerce sebeb belirmiştir, Ama asıl sebeb hiç biri degil.  Asıl sebeb Allâh  a tam kulluk etmemeniz Allâh  a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü, Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allâh   a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

Sıkıntı bunalım ve depresyon a islami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vicutta igne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşagıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allâh  a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup Âmîn deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi Geçer gider Allâh  ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasından dır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den,  şeytanlar dan ve büyü den korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâAllâh ü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allâh ümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallAllâh ü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allâh ü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyAllâh ü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallAllâh ü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illAllâh ü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yesűkul hayre illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yekşifüssűe illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  küllü ni’metin minAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yasrifüssűe illAllâh .

= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun  min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak  Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas  Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad  Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Âmîn

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

= Lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber, lâ ilâhe illAllâh ü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illAllâh ü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allâh ümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allâh , ya Allâh , ya Allâh  celle celalüh

= La ilahe illAllâh ülazim-ül-halim la ilahe illAllâh ü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illAllâh ü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû  lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

= Allâh ümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

= Allâh ümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

= Allâh ümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allâh ümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allâh umme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

= Lâ ilâhe illAllâh  kable külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  yebka  Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= HasbiyAllâh ü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

= SübhânAllâh i velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber.

= Bismillahi Allâh umme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

= Allâh ümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

= Bismillâhi mâ şâAllâh  mâ kâne min ni’metin fe minAllâh .

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

= Estağfirullah min külli mâ kerihAllâh .

= HasbiyAllâh ü ve ni’mel vekil .

= Okuma Bitince Sonunda SadakAllâh ul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allâh  a Dua Edersin. Sonrasında. El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Âmîn Denir.

 açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul açılangul

  Dua hazinesi4

 • Genel Moderatör
 • ***
 • İleti: 13059
 • Konu: 2086
 • Allâh ım bizi affet
 • Çevrimdışı
Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar . Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor,  Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş degiller.

Peki Ne Yapmak Lazım :

Öncelik ile Sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüzmü ?

Eminim şuan aklınızda 100 lerce sebeb belirmiştir, Ama asıl sebeb hiç biri degil.  Asıl sebeb Allâh  a tam kulluk etmemeniz Allâh  a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü, Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allâh   a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

Sıkıntı bunalım ve depresyon a islami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vicutta igne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşagıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allâh  a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup Âmîn deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi Geçer gider Allâh  ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasından dır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den,  şeytanlar dan ve büyü den korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâAllâh ü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allâh ümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallAllâh ü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allâh ü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyAllâh ü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallAllâh ü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illAllâh ü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yesűkul hayre illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yekşifüssűe illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  küllü ni’metin minAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yasrifüssűe illAllâh .

= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun  min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak  Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas  Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad  Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Âmîn

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

= Lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber, lâ ilâhe illAllâh ü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illAllâh ü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allâh ümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allâh , ya Allâh , ya Allâh  celle celalüh

= La ilahe illAllâh ülazim-ül-halim la ilahe illAllâh ü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illAllâh ü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû  lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

= Allâh ümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

= Allâh ümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

= Allâh ümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allâh ümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allâh umme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

= Lâ ilâhe illAllâh  kable külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  yebka  Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= HasbiyAllâh ü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

= SübhânAllâh i velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber.

= Bismillahi Allâh umme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

= Allâh ümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

= Bismillâhi mâ şâAllâh  mâ kâne min ni’metin fe minAllâh .

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

= Estağfirullah min külli mâ kerihAllâh .

= HasbiyAllâh ü ve ni’mel vekil .

= Okuma Bitince Sonunda SadakAllâh ul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allâh  a Dua Edersin. Sonrasında. El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Âmîn Denir.


  Güle Sevdam

 • Uzman Üyemiz
 • *****
 • İleti: 3969
 • Konu: 114
 • Nerden : istanbul
 • Çevrimdışı
Allâh  razı olsun ablam okuyalım inşaAllah...

  Meleklerim

 • Daimi Üye
 • ***
 • İleti: 528
 • Konu: 21
 • Rabbim bana yeter
 • Çevrimdışı
Üye olmadan linkleri göremessiniz. Üye olmanız en fazla 10 saniye sürer. Tıklayın Üye Olun ya da eğer zaten üye iseniz Tıklayın Giriş Yapın
Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor.  Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar . Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor,  Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş degiller.

Peki Ne Yapmak Lazım :

Öncelik ile Sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüzmü ?

Eminim şuan aklınızda 100 lerce sebeb belirmiştir, Ama asıl sebeb hiç biri degil.  Asıl sebeb Allâh  a tam kulluk etmemeniz Allâh  a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü, Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allâh   a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

Sıkıntı bunalım ve depresyon a islami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vicutta igne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşagıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allâh  a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup Âmîn deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi Geçer gider Allâh  ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasından dır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den,  şeytanlar dan ve büyü den korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

= Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

= Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

= Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâAllâh ü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allâh ümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallAllâh ü teâlâ aleyhi ve selleme.

= Allâh ü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

= Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyAllâh ü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallAllâh ü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illAllâh ü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

= Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yesűkul hayre illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yekşifüssűe illAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  küllü ni’metin minAllâh . Bismillâhi mâ şâAllâh  el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâAllâh  lâ yasrifüssűe illAllâh .

= Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun  min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak  Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas  Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

= Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad  Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

= Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Âmîn

= Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

= Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

= Lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber, lâ ilâhe illAllâh ü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illAllâh ü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

= Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allâh ümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allâh , ya Allâh , ya Allâh  celle celalüh

= La ilahe illAllâh ülazim-ül-halim la ilahe illAllâh ü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illAllâh ü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

= ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû  lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

= Allâh ümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

= Allâh ümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

= Allâh ümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

= Allâh ümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

= Allâh umme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

= Lâ ilâhe illAllâh  kable külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illAllâh  yebka  Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

= Allâh ümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

= Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

= Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

= Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

= HasbiyAllâh ü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

= SübhânAllâh i velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illAllâh ü vAllâh ü ekber.

= Bismillahi Allâh umme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

= Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

= Allâh ümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

= Bismillâhi mâ şâAllâh  mâ kâne min ni’metin fe minAllâh .

= Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

= Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

= Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

= Estağfirullah min külli mâ kerihAllâh .

= HasbiyAllâh ü ve ni’mel vekil .

= Okuma Bitince Sonunda SadakAllâh ul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allâh  a Dua Edersin. Sonrasında. El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Âmîn Denir.

  elinizexss elinizexss emekzx


Paylaş facebook Paylaş twitter